Gaeilge | Irish language

Díospóireacht faoin nGaeilge nó fiod-mhagaidh faoin nGaeilge ?

Bhí díospóireacht faoin nGaeilge air TV3 ach bhí go leor fiod-mhagaidh agus ‘fake news’ maidir le figiúirí.

Chuir Ivan Yeats tús leis an chomhrá ag rá gur chun plé a dhéanamh ar fáil réidh leis an nGaeilge a bhi an diospóireacht, cé gur faoi an Ghaeilge a bheith ina ábhar riachtanach sa chóras oideachais a bhí sé i ndáirire.  Is cinnte gur ar thóir conspóid a bhí sé ón tús.

Cé go raibh Matt Cooper ag cur ceisteanna cneasta bhí gleo ón pobal féachanna ar na méan shóisialta ag tabhairt amach faoi cuid a bhí le rá. Ar nós

‘I’ll let the cultural terrorists get on with it agus Radio na Gaeltachta is another Turkey that no one listens to.’

https://twitter.com/orlaithnic/status/1009204407563702272

 

 

Gaeilge | Irish language

Comhpháirtíocht nua idir TG4 agus JTV ón gCóiré Theas

Tá TG4 agus an comhlacht teilifíse Jeonju Television (JTV) ón gCóiré Theas le Meamram Tuisceana a shíniú lena mbunófar caidreamh leanúnach idir Éire agus an Chóiré Theas i dtaobh léiriúchán a fhorbairt.

 http://www.kca.kr/open_content/en/index.jsp

Faoin socrú nua, tá sé i gceist cláir agus ábhar den scoth a mhalartú, ábhar cruthaitheach a chomhléiriú, tacú le hiarrachtaí margaíochta agus forbairt a dhéanamh ar acmhainní daonna sa dá thír.

Tá ionadaithe ó JTV agus an KCA i gConamara faoi láthair. 

Tá a mhacasamhail de Mheamram i bhfeidhm idir JTV & S4C na Breataine Bige le roinnt blianta agus an-rath air.

Deir Ardstiúrthóir TG4, Alan Esslemont:

‘Cuireann an Meamram Tuisceana seo leis an straitéis atá ag TG4 chun an tionscal cruthaitheach in Éirinn a fhorbairt. Tá sé fíor-thábhachtach do TG4 go mbeadh fás agus forbairt á dhéanamh ar an earnáil léiriúchán neamhspleách, go háirithe sna réigiúin.

‘Tá fócas faoi leith ag TG4 ar chláir agus ar sheirbhísí a choimisiúnú ó chuideachtaí a fheidhmíonn trí Ghaeilge. Tá cuid mhaith acu seo lonnaithe sna réigiúin agus sna ceantair Ghaeltachta ach go háirithe.

‘Coinníonn maoiniú TG4 na céadta daoine fostaithe san earnáil léiriúchán neamhspleách agus cuideoidh an Meamram Tuisceana leis an bhfostaíocht sin a bhuanú agus a neartú.

‘Cuid thábhachtach eile den straitéis atá ag TG4 ná cur le hidirnáisiúnú na gcomhlachtaí neamhspleácha agus is céim dhearfach eile chun cinn sa treo sin an Meamram Tuisceana seo.

Beidh muid ag súil go mór le meascán an dá theanga a bheith ar an scáileáin go luath.

Gaeilge | Irish language

An 1 Iúil 2018 an spriocdháta do chomórtais liteartha an Oireachtais

An 1 Iúil 2018 an spriocdháta do chomórtais liteartha an Oireachtais. Seo nasc le le liosta suíomheanna idirlíne chun cúnamh  a thabhairt dhuit scéal a scríobh taobh istigh do achar gearr.

  1. https://portraidi.ie/ga/

Cnuasach portráidí de scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge atá anseo. Gan dabht tabharfaidh sé spreagadh dhuit dul i mbun pinn.

  1. https://nanowrimo.org/nano-prep#resources

An ‘National Novel Writing Month’ tá go leor cabhair agus eolas anseo maidir le úrscéal a scríobh taobh istigh do 30 lá.

  1. https://www.wikihow.com/Write-a-Novel-in-30-Days

Má bhí tú ag ceapadh nach raibh a dhóthain am agat, féach ar seo le cén chaoi úrscéal a scríobh céim ar chéim.

  1. https://www.nownovel.com/blog/common-novel-writing-tips-caution/

Roinnt leideanna anseo chun cinntiú nach gcailfidh tú misneach.

  1. https://thewritepractice.com/how-to-write-a-short-story/

Féach ar an nasc seo chun gearrscéal a scríobh taobh istigh do dhá lá.

Ní chóir go mbeadh aon leithscéal agat tar héis féachaint ar na suíomheanna idirlíne sin.

Is féidir d’iarratas a dhéanamh ar líne ag www.antoireachtas.ie nó cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Comórtais Liteartha an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Is é an spriocdháta iontrála ná 1 Iúil 2018. 

Le haghaidh tuilleadh eolais:
http://www.antoireachtas.ie/comortais-liteartha/

Gaeilge | Irish language

Daniel O Donnell mar aoi speisialta Ros na Rún

Níl rún Ros na Rún na Rún na rún níos mó.

 

Is cinnte ón méid gleo atá ar na meáin shóisialta go bhfuil go leor daoine ag súil le aisteoireacht Daniel a fhéicéail.

Gaeilge | Irish language, GleoBeo Sport

As Gaeilge a labhair Bundee Aki agus é ag ceiliúradh an ‘Grand Slam’

As Gaeilge a labhair Aki san ‘huddle’ agus é ag ceiliúradh an ‘Grand Slam’

Bhí conspóid ann faoi na rialacha a cheadaíonn d’imreoirí nach de bhunadh na hÉireann iad imirt don fhoireann náisiúnta rugbaí.

Ach Dúirt Aki

‘I can’t control what people say. Their opinion is their opinion. I just control how I play, and how I perform on the field. That’s the only thing I need to do – impress the coaches and impress the players around me.’

bunde2

Ach is cinnte tar héis an bua stairiúil a bhí ag Éireann agus Aki ag labhairt Gaeilge nach mbeidh aon chonspóid faoi é a bheith ag imirt níos mó.

 

Gaeilge | Irish language

11 Rud faoi Ainmneacha Gaelacha | 11 Things only people with Irish names will understand

  1. Litríonn daoine ar na meáin shóisialta d’ainm mí cheart fiú amháin nuair atá sé scriobhtha ós a gcóir. People on social media continuously spell your name wrong even when it’s right in front of them. gif ar son de
  2. Iarrann daoine as Éirinn an eachtrannach thú. Irish People actually ask you if you are a foreigner

Gif Dáiríre Píre

3. Agus tú ag tabhairt d’ainm, litríonn tú é i ngan fhíos dhuit fhéin é .When giving your name, you just automatically spell it out of habit.

sAOIRSE

4.  Tá tú sona sáste i ndáiríre nuair a fhuaimníonn strainséir d’ainm i gceart. It actually makes your day when a stranger pronounces your name correctly.

Gif Sin é.gif

5.      Iarrann daoine arís agus arís eile cén fáth a thug do thuismitheoirí “an t-ainm sin ort”. You repeatedly get asked why your parents gave you “that name.”

Gif Céard is féidir a rá

6.      Tá 95% de do phost litrithe mícheart. Literally 95% of your post is spelled wrong.

giphy post

7.      Bíonn ort doiciméid oifigiúla a athchóipeáil nó a athdhéanamh toisc go bhfuil do ainm litrithe mícheart.You’ve had to redo, reapply or resubmitt official documents because your name is spelled wrong.

Gip Páipéarachas

8.       Glacann tú cúram breise chun ainmneacha daoine a fháil i gceart agus tógann tú go pearsanta é nuair nach ndéanann daoine eile an rud céanna. You take extra care to spell people’s names right and take it personally when others do not.

Uair amháin eile

9.  Cuireann daoine an cheist ‘ an bhfuil do ainm litrigh i gceart agat?’.People actually question if you have misspelled your own name.

Ní THUIIGIM GLEO

10.   Thug tú suas a bheith ag cheartú daoine, ach coinníonn tú liosta reatha agus déanann tú an rud céanna leo.You have given up correcting people, but you keep a running list and misspell their name at the next opportunity.

An Lámh in Uachtar

11.  Ní ainmneoidh tú do chuid leanaí, madraí, iasc nó teidí aon rud aisteach ar nós Britney, Shakira, Nathan ná Kyle is fearr leat Fionn, Saoirse, Cian nó Orfhlaith litrigh O.R.F.H.L.A.I.T.H 

You will never name your children, dogs, fish or stuffed animals anything like Britney, Shakira, Nathan or Kyle You perfer the likes of Fionn, Saoirse, Cian or Orfhlaith spelled O.R.F.H.L.A.I.T.H.

 

Gaeilge | Irish language, GleoBeo Sport

Séasúr nua Laochra Gael, ina measc tá Henry Shefflin agus Mickey Harte

The definitive GAA sports series returns to TG4.  Filleann an tsraith shuntasach CLG seo ar TG4 san Earrach le leagan amach nua uair a’ chloig. Beidh cúigear pearsa CLG faoi chaibidil, daoine go mbeadh clár uaire de dhíth chun cothrom na féinne a thabhairt dá scéalta pearsanta, lán d’eachtraí corraitheacha.  Is fíor-laochra iad uilig agus a gcáil imithe rompu. Sa tsraith seo, áfach, gheobhfar léargas iomlán agus pearsanta orthu agus faoina ngaol lena spórt agus leis an saol mórthimpeall orthu. Insíonn an scéal spóirt na bun fíricí a bhí riamh i gceist i gcláracha Laochra Gael síos tríd na blianta, ach téann an tsraith nua seo píosa maith thar na línte bána. Meallfaidh na scéalta pearsanta an lucht féachana ar thuras nua agus ar chlúdach nua teilifíse CLG.

Seo h-iad na Laochra

Lar Corbett

Lar Corbett

 

D’fhág Lar Corbett cuid dena heachtraí ba mhó, ab fhearr, agus ba cháiliúla riamh inár gcuimhní ar an iomáint chomh-aimseartha. Sa spórt agus ina shaol pearsanta, áfach, faigheann agus fuair daoine é dodhéanta tuiscint a fháil air. Iománaí iomráiteach, scéalaí cumasach agus fiontraí ann féin, cíoraíonn an chéad chlár sa tsraith an enigma thar a bheith siamsúil sin, Lar Corbett.

 

Graham Geraghty

Fear lán le talann, fear as féin, fear dathúil agus fear teasaí anois agus arís, ba mhinic a bhí Graham Geraghty le feiceáil sna meáin thablóideacha sna 1990daí agus ag tús an chéid. Ó pheileadóir conspóideach agus iontach, go hoibrí sóisialta a bhíonn ag cuidiú le glúin óg caoi a chuir ar a saoil – tá aistear Graham – a bhí thuas seal agus thíos seal – lán d’eachtraí agus de scéalta suimiúla.

Ashling Thompson 

All Star Camógaíochta, captaen buacach Uile Éirinn agus duine de dhíreach ceathrar lúthchleasaí Éireannach atá urraithe ag Red Bull, mainicín, abhcóide sláinte intinne agus grá geal na meán – ach bhí tráth ann gur fhéach todhchaí Ashling Thompson chomh dona sin nárbh ann do chor ar bith. Leanann an clár seo coimhlint epiceach Ashling go barr na camógaíochta – í ag teacht slán ar fhíor dhroch ghortú fisiciúil agus ar an dúlagar a chuir as go mór di.

Henry Shefflin 

Bhí printíseacht mhall ag Henry Shefflin ach sheas sí leis, anois go ndeir go leor go mba é an t-iománaí ab fhearr riamh – deich mbonn Uile Éireann- níos mó ná éinne eile – agus scata mór gradaim Allstar. Ach lasmuigh dá chuid éachtaí ar na páirceanna imeartha, bhí níos mó i gceist le Henry agus tugann an clár seo léargas ar dhaonnocht dhraoi na hiomána.

Mickey Harte mickey-harte

Bunaitheoir na peile comhaimsearthaí, deirtear, ré stairiúil mar dhuine dena bainisteoirí peile ab éifeachtaí, saol pearsanta buailte ag tragóidí agus ag dúnmharú uafásach a iníne. Dhein Mickey Harte a rud féin, le corr chonspóid, ach níl aon laghdú tagtha ar a phaisean ná ar a spiorad don saol agus don gCLG.

Laochra Gael TG4 9.30 i.n. gach Céadaoin ó 28ú Feabhra 2018

Gaeilge | Irish language

CÉN CHAOI LE TURCAÍ A GHEARRTHA

Féach ar an físeán seo nó lean na céimeanna thíos.

Céim 1: Gearr na cosa agus sciatháin

Tarraing an ceathrú as an gcíche go daingean.

a1

Ba chóir go nochtfadh sé seo comhpháirte an mhéara agus an cromáin, ar mhaith leat a ghearradh tríd.

a2

Tar éis é a ghearradh tríd an gcomhpháirteáil, tarraing an méaróg agus an cos ar shiúl ón gcíche ionas gur féidir leat an oisrí a ghearradh.

 

Céim 2: Gearr an Brollach

Déan gearrtha tosaigh ar feadh an chnámháin agus ansin tosú ag gearrtha síos.

a3

Cur an brollach ar bord gearrtha agus gearr i n-aghaidh an gráin.

a4

Entertainment | Siamsaíocht, Gaeilge | Irish language

Na FógraÍ Nollag Éireannach is fearr ó Uimhir 4 go dtí Uimhir 1

San ceathrú áit tá

Uimhir 4 :

Coming Home : Ag Teacht Abhaile

ESB AD

Uimhir 3 :

Penneys Gotta Whole Lotta Things For Christmas

PENEY'S AD

Uimhir 2 :

The Snowman : An Fear Sneachta

SNOWMAN POST

Uimhir 1 :

An fógra Éireannach is fearr riamh dár le GleoBeo ná Fógra Nollag ó Guinness ‘Dream of a White One’

CHRISTMAS-AD-GUINNESS

 

Entertainment | Siamsaíocht, Gaeilge | Irish language

An t-amhrán Gaeilge is fearr a cuireadh chuig an Comórtas Amhránaíochta Eoraifíse riamh!!

Tá muid tagtha ar aghaidh go mór ó bhí Sandie Jones ag canadh Ceol an Ghrá i 1972.  Tá amhrán don chéad scoth san Comórtas Amhránaíochta Eoraifíse Sóisearach.  Súile Glasa le Muireann McDonnell (11) as na Sceirí i mBaile Átha Cliath

Cath do vóta anseo.

https://vote.junioreurovision.tv/

Tá seans iontach ag Muireann, bí cinnte do vóta a chaithfidh.  Beidh sé le feiceáil Beo ar TG4 Dé Domhnaigh ag 6.30 i.n.