Gaeilge | Irish language

Burger King ag díriú ar Bhulaíocht

Cuimhnigh: Tá rudaí ar féidir leat a dhéanamh faoi bhulaíocht. Is é an rud is tábhachtaí ná é a insint do dhuine éigin a bhfuil muinín agat ann.

Is é an bulaíocht ná mí-úsáid leanúnach duine eile trí mheáin fhisiciúil nó mheabhrach. Chun rudaí a dhéanamh níos measa is minic a dhéantar an chéasadh seo i láthair daoine eile. Tá sé deacair an tuirseach a mhothaíonn an t-íospartach a thuiscint mura ndearnadh bulaíocht ort riamh. Má tharlaíonn sé thar thréimhse fhada, beidh tionchar tubaisteach agat ar do shláinte mheabhrach.

Tá go leo cineálacha bulaíochta ann.  Ach cad is féidir a dhéanamh?

Má fheiceann tú ag tarlú é seas suas.  Bí mar cuid don 12% atá sásta seasamh suas don duine nach bhfuil in ann.

Más tú fhéin atá i gceist?
– Bí dearfach. Abair leis an duine stop a chur leis an bulaíocht i glór ciúin, údarasach agus soiléir.

  • ‘Laugh it off.’  B’fhéidir nach bhfaighidh tú bulaíocht greannmhar ach mura bhfuil an bulaí ag smaoineamh go bhfuil sé ag déanamh difear duit ansin d’fhéadfadh siad bulaíocht a chur ort.
  • Abair le duine fásta é. Inis do thuismitheoir nó do mhúinteoir cad atá ag tarlú ionas gur féidir leo a chinntiú nach dtarlaíonn sé arís.

Ní dhéantar bulaíocht ar gach duine ach meastar go mbíonn thart ar 30% de dhaoine óga ag fualúint dá bharr ag am  éigin.

Tá an píosa fís le ‘Burger King’ ag tabhairt eolas dúinn ar fad céard ba chóir dúinn a dhéanamh má fheiceann muid é.

Leave a Reply