Entertainment | Siamsaíocht, Gaeilge | Irish language

TG4 ag ceiliúradh 21 bliain: Seo 21 éacht atá bainte amach acu. Cuid 2, Féach ar Uimhir 10 go 1!!

Seo an dara cuid  féach ar an liosta uaidh 21 go dtí 11 anseo

Seo an ‘Top Ten’

  1. ‘Generation TG4’ #GlúinTG4

‘Generation TG4’ Gach duine a rugadh ó 1996 ar aghaidh. Beidh cuid acu 21 bliana d’aois freisin agus buíochas do TG4 níl ach dearca dearfach acu ar an dteanga.  Tá na argóintí diúltach imithe.  Anois is seod luachmhar a chóir a chosaint atá sa nGaeilge.  Nil aon slat tomhais ar thuairim an phobal níos fearr ná iompar ná bpolaiteoirí.  Rinne an Taoiseach Leo Varadkar cúrsa chun feabhas a chur ar a chuid Gaeilge.  Anois táim cinnte go bhfuil grá aige don teanga ach bí cinnte go bhfuil tuiscint aige go bhfuil an pobal i bhfabhar an teanga, agus leath shúil aige ar vótaí.

  1. Teanga Idirnáisiúnta

Tá an domhain mór curtha ar an eolas go bhfuil a leithid do theanga ann.  Níl orainn ach féachaint ar ‘Caitlin Eile’ an prank a chuaigh ar fud an domhain.  Agus an BBC fhéin ag caint faoi mar ‘Irish language station TG Four Weather Girl goes viral’  Tá clár ar nós Ros na Rún ar fáil go Domhanda, dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a chloisteáil.

dulingo 2.png

  1. Meon Réigiúnda

Bhí caint go leor faoi forbairt a dhéanamh sna réigiún agus níl sampla níos fearr dhó seo ná TG4.  Ba éacht gur i mBaile na hAbhainn i gCo na Gaillimhe a lonnú TG4.  Bheadh meoin agus dearca difriúil ag an stáisiún dá mba rud é gur i mBaile Átha Cliath i measc na stáisiúin eile a bheadh sé.  Ní amháin ó thaobh fostaíocht ach ó thaobh dearca freisin.  Is minic scéalta réigiúnda air nach mbeadh go deo ar stáisiúin eile

  1. Cré na Cille

Tá sé ráite gur í seo an leabhar is fearr i litríocht na Gaeilge.  Ba éacht faoi leith é a chur ar an scáileáin.  Ach bhí tábhacht níos mó leis seo ná aon scéal eile.  Ba mór an éacht an leabhar a scríobh. Éacht éile é a chur ar stáitse.  Ach gan TG4 ní bheadh sé ar an scáileáin.

  1. Cartlann

Is fiú ann TG4 muna mbeadh dada eile déanta acu an méid ábhar cultúrtha agus na laochra mór i  saol na Gaeilge atá curtha ar scáileáin acu.  Tá go leor seoid idir ceol, damhsa agus sean nós ar fís nach féidir luach a chur orthu.  Físeanna eile luachmhar do Laochra atá imigh ar shlí na fírinne ar nós Johnny Chóil Mhaidhic, Caitlín Maude agus neart eile.

Caitlin maude.jpg

  1. An GAA

Sé GAA BEO a fhaigheann na figiúirí is mó féachana agus a chur Gaeilge isteach i ngach teach sa tír.  Tá an craoladh ar chaighean den chéad scoth agus beag a cheap nuair a rinne siad an chéad chluiche club beo i 1996 go mbeadh siad anois ar an stáisiún is tábhachtaí maidir le craoladh GAA sa tír.  Ní féidir GAA Beo a luath gan Micheál Ó Domhnaill, MacDara Mac Donncha agus Brian Tyres a luath.  Is iad a nglór atá aitheanta anois le Craobh na gClub agus an t-Sraith.

  1. Neamhspleách

Ní amháin gur éirigh leo dul neamhspleách ach bhí agus tá neamhspleáchas san DNA acu.  Bhí neart ag ceapadh nuair a thosaigh siad gur RnaG ar an teilifís a bheadh ann.  Ach a mhalairt a tharla.  Bhí siad ar thóir tallann nua agus bhí an nuálaíocht i lár a gcuid oibre.  Tá an neamhspleáchas nó an dearca neamhspleách fós lárnach.  Tá siad de thiar ag athrú agus ag baint úsáid as modhanna nua le freastal a dhéanamh ar an lucht féachana.  Is éacht mór gur choinne siad an meoin seo beo thar 21 bliain.

  1. TV3 agus RTE

Cén chaoi gur éacht é seo? Tá lorg fágtha ag TG4 ar na meáin san tír seo.  Ní bheadh aon TV3 ann gan TG4.  Bhí ar TG4 go leor a dhéanamh ar bheagán airgead agus bhain TV3 úsáid as cleachtais oibre a bhí forbartha ag TG4 chun an luach is mó a bhaint as gach pingin.  Ní amháin sin ach siad foireann TG4 a bhí lárnach ag cur an stáisiún ar aer.  Ni amháin iriseoirí ach daoine cruthaíocht a bhí taobh thiar don cheamara chomh maith.

Bhí ar RTE tosú ag athrú chomh luath agus a tháinig TG4 ar aer.  Chonaic an Rialtas cé chomh éifeachtach agus a bhí TG4 agus chur siad iallach ar RTE cleachtais nua a chur i bhfeidhm, rud atá fós ar bun acu.

Is cinnte go mbeadh RTE i náit i bhfad níos measa inniu murach gur spreag TG4 iad chun athrú agus gan iarr fhostaí TG4 ní bheadh TV3 ábalta feidhmiú chomh éifeachtach sna chéad bhlianta.

  1. Ceol Traidisiúnta

Cé go bhfuil ceist maidir le luach cultúrtha uimhir 14 Ceol Tíre.  Cén fáth nach mbeadh? clár ar bith a chuireann duine as Tiobraid Árann ag canadh ‘Karaoke’ i gcanúint Meiriceánach faoi Oíche Dé Sathairn i Louisiana.  Ach sin ráite, níl aon cheist faoi an éacht atá bainte amach ag TG4 i leith an cheoil traidisiúnta.  Tá an t-uafás déanta acu uaidh dul isteach sna tithe tábhairne le Geantraí go dtí ócáid mar An Gradam Ceol agus Fleadh TV.  Go deimhin cheap muid nach raibh siad ábalta aon rud eile a dhéanamh don cheol traidisiúnta, ach ansin chuala muid go bhfuil siad tar héis cainéil Nua ceol Traidisiúnta ‘Trad TG4’ a thosaigh le gairid ar YouTube.  An bhfuil aon eagraíocht ag déanamh níos mo don cheol traidisiúnta na TG4?

  1. Féin mhuinín

Tá dhá am ann, ríomh TG4 agus tar héis TG4.  Thar 21 bliain tá fein mhuinín tugtha ag an stáisiún do na Gael.  An féin mhuinín dóibh siúd a bhí náireach nó drogallach a dteanga dhúchais a labhairt nó breis múininn dóibh siúd a bhí ag troid agus a chuaigh go príosúin chun go mbeadh a leithid ann.  Thar rud ar bith atá déanta ag an stáisiún, seo hé an éacht is mó; éacht theibí nach féidir a mhíniú i gceart muna raibh tú ar an tairseach idir an tam roimh agus tar héis TG4.

Do cuid do na daoine, tharla sé ar an chéad oíche leis an oscailt spleodrach.  Do chuid eile, tháinig sé níos moille.

Do #glúintg4 a d’fhás aníos le Hiúdaí is deacair a creidiúint go mbeadh dearca mar seo ann ar chorr ar bith, ach bhí.  Cén fáth go raibh dearca mar seo ann?  Do bharr na blianta ag caithfidh anuas ar an dteanga.   Ag ceiliúradh 20 bliain an stáisiún, thaispeáin siad píosa leis an aisteoir Gaeilge is fearr a bhí againn i riamh Bríd Ní Neachtain.    An focal déanach ón píosa sin ná ‘Ní ghéille mise, Sí mo theanga í’ bhí sé ar nós gur TG4 a bhí ag caint.  Le 21 bliain níor ghéill an stáisiún agus mar chainteoirí Gaeilge, níl crann taca níos láidir againn.

Lá breithe sona, tá muid ag súil go mór leis an chéad 21 bliain eile.

 

Leave a Reply