Gaeilge | Irish language

11 Rud faoi Ainmneacha Gaelacha | 11 Things only people with Irish names will understand

  1. Litríonn daoine ar na meáin shóisialta d’ainm mí cheart fiú amháin nuair atá sé scriobhtha ós a gcóir. People on social media continuously spell your name wrong even when it’s right in front of them. gif ar son de
  2. Iarrann daoine as Éirinn an eachtrannach thú. Irish People actually ask you if you are a foreigner

Gif Dáiríre Píre

3. Agus tú ag tabhairt d’ainm, litríonn tú é i ngan fhíos dhuit fhéin é .When giving your name, you just automatically spell it out of habit.

sAOIRSE

4.  Tá tú sona sáste i ndáiríre nuair a fhuaimníonn strainséir d’ainm i gceart. It actually makes your day when a stranger pronounces your name correctly.

Gif Sin é.gif

5.      Iarrann daoine arís agus arís eile cén fáth a thug do thuismitheoirí “an t-ainm sin ort”. You repeatedly get asked why your parents gave you “that name.”

Gif Céard is féidir a rá

6.      Tá 95% de do phost litrithe mícheart. Literally 95% of your post is spelled wrong.

giphy post

7.      Bíonn ort doiciméid oifigiúla a athchóipeáil nó a athdhéanamh toisc go bhfuil do ainm litrithe mícheart.You’ve had to redo, reapply or resubmitt official documents because your name is spelled wrong.

Gip Páipéarachas

8.       Glacann tú cúram breise chun ainmneacha daoine a fháil i gceart agus tógann tú go pearsanta é nuair nach ndéanann daoine eile an rud céanna. You take extra care to spell people’s names right and take it personally when others do not.

Uair amháin eile

9.  Cuireann daoine an cheist ‘ an bhfuil do ainm litrigh i gceart agat?’.People actually question if you have misspelled your own name.

Ní THUIIGIM GLEO

10.   Thug tú suas a bheith ag cheartú daoine, ach coinníonn tú liosta reatha agus déanann tú an rud céanna leo.You have given up correcting people, but you keep a running list and misspell their name at the next opportunity.

An Lámh in Uachtar

11.  Ní ainmneoidh tú do chuid leanaí, madraí, iasc nó teidí aon rud aisteach ar nós Britney, Shakira, Nathan ná Kyle is fearr leat Fionn, Saoirse, Cian nó Orfhlaith litrigh O.R.F.H.L.A.I.T.H 

You will never name your children, dogs, fish or stuffed animals anything like Britney, Shakira, Nathan or Kyle You perfer the likes of Fionn, Saoirse, Cian or Orfhlaith spelled O.R.F.H.L.A.I.T.H.

 

Leave a Reply