Gaeilge | Irish language

Comhpháirtíocht nua idir TG4 agus JTV ón gCóiré Theas

Tá TG4 agus an comhlacht teilifíse Jeonju Television (JTV) ón gCóiré Theas le Meamram Tuisceana a shíniú lena mbunófar caidreamh leanúnach idir Éire agus an Chóiré Theas i dtaobh léiriúchán a fhorbairt.

 http://www.kca.kr/open_content/en/index.jsp

Faoin socrú nua, tá sé i gceist cláir agus ábhar den scoth a mhalartú, ábhar cruthaitheach a chomhléiriú, tacú le hiarrachtaí margaíochta agus forbairt a dhéanamh ar acmhainní daonna sa dá thír.

Tá ionadaithe ó JTV agus an KCA i gConamara faoi láthair. 

Tá a mhacasamhail de Mheamram i bhfeidhm idir JTV & S4C na Breataine Bige le roinnt blianta agus an-rath air.

Deir Ardstiúrthóir TG4, Alan Esslemont:

‘Cuireann an Meamram Tuisceana seo leis an straitéis atá ag TG4 chun an tionscal cruthaitheach in Éirinn a fhorbairt. Tá sé fíor-thábhachtach do TG4 go mbeadh fás agus forbairt á dhéanamh ar an earnáil léiriúchán neamhspleách, go háirithe sna réigiúin.

‘Tá fócas faoi leith ag TG4 ar chláir agus ar sheirbhísí a choimisiúnú ó chuideachtaí a fheidhmíonn trí Ghaeilge. Tá cuid mhaith acu seo lonnaithe sna réigiúin agus sna ceantair Ghaeltachta ach go háirithe.

‘Coinníonn maoiniú TG4 na céadta daoine fostaithe san earnáil léiriúchán neamhspleách agus cuideoidh an Meamram Tuisceana leis an bhfostaíocht sin a bhuanú agus a neartú.

‘Cuid thábhachtach eile den straitéis atá ag TG4 ná cur le hidirnáisiúnú na gcomhlachtaí neamhspleácha agus is céim dhearfach eile chun cinn sa treo sin an Meamram Tuisceana seo.

Beidh muid ag súil go mór le meascán an dá theanga a bheith ar an scáileáin go luath.

Leave a Reply